Terénní úpravy

Firma disponuje veškerou mechanizací potřebnou jak pro hrubé terénní úpravy, tak pro jemné modelování terénu. V rámci terénních úprav zajišťujeme taktéž dodávku, navezení a rozprostření potřebného substrátu, popřípadě i odvoz nadbytečného zemního materiálu.. V návaznosti na terénní úpravy realizujeme také suché opěrné zídky včetně osazení rostlinami, zabezpečení strmých svahů, usazení velkých solitérních kamenů do terénu, chodníky a zpevněné mlatové povrchy.

Terénní úpravy Technologického parku Brno

Zahájení jaro 2006 a ukončení červenec 2006.

Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno Terénní úpravy Technologický park Brno

Terénní úpravy Technoparku Brno

Terénní úpravy Technopark Brno Terénní úpravy Technopark Brno Terénní úpravy Technopark Brno

Terénní úpravy hřbitova v Prostějově

Obnova lipové aleje na měststkém hřbitově Prostějov. Výsadba nových lip, odstranění starých pařezů, výsadby tisů, letničkové záhony vysazeny u pomníku, současně byla provedena rekonstrukce vozovky a matových ploch.

Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov Terénní úpravy hřbitov Prostějov