O nás

Firma Zahrady Zapletal s.r.o. vznikla v roce 2021 a je výsledkem naší dlouhodobé práce v oboru. Během předchozích let jsme svojí kvalitní prací získali obsáhlou klientelu, jak v soukromém, tak i veřejném sektoru.

Činnost firmy volně navazuje na předchozí působení firmy Ing. Josef Zapletal a nadále drží rodinnou tradici a poctivou práci v menším kolektivu.

Zapletal Zahrady s.r.o. zahrnuje všechny činnosti spojené se zahradnickými úpravami od zajištění projektů zahrad přes realizaci až po následnou údržbu. Zakladatel a současný majitel firmy Ing. Josef Zapletal využívá dlouholeté praktické zkušenosti v oboru realizace úpravy okrasných ploch, zatravněných ploch, úpravy a údržby zahrad, získané jak během studií na odborné střední a vysoké škole, tak i jako vedoucí sadovnického střediska na školním statku střední zahradnické školy. Dnes ve firmě pracuje již další zahradnická generace - Ing. Petra Helánová, která je absolventkou Zahradní a krajinářské architektury na Mendelově universitě v Brně. Dále firma zaměstnává stálý tým odborných a kvalifikovaných pracovníků s dlouholetou praxí v zahradnickém oboru. Disponujeme veškerou mechanizací potřebnou pro sadovnické úpravy malého i velkého rozsahu, úpravy okrasných ploch, zatravněných ploch, úpravy a údržby zahrad. Na projektech dále spolupracujeme s našimi ověřenými dodavateli dalších zahradních prvků jako jsou závlaháři, tesaři, kameníci...

Ocenění firmy

1. místo Extenzivní zelená střecha roku 2019 Černá Hora

Obnova parku Národního odboje při ul. Šelepova, tzv. Park Šelepka v Brně, získal Cenu Václava Weinfurtera. „Porota udělila cenu Váslava Weinfurtera parku, který pokorně respektuje atmosféru kultovního brněnského klubu Šelepka, poskytuje prostor kulturním a společenským událostem a při tom vychází vstříc potřebám místních obyvatelů.“

Ocenění firmy Ocenění firmy Ocenění firmy

Sadové úpravy nespočívají jen ve správném výběru vhodných rostlin a důkladné přípravě půdy, ale hlavně ve vhodném uspořádání celého zahradního prostoru. Správně vyřešený zahradní prostor rozšiřuje svým uživatelům jejich životní prostředí o další rozměr, který jim přinese vítaný fyzický i duševní odpočinek. Zahrada, jako základní tvar, je našim ohraničeným soukromým rájem, který si vymezujeme oproti svému okolí a dopřáváme si jím pocit návratu k přírodě.

Jen dobře vyprojektovaná a kvalitně založená zahrada může splňovat tento úkol. Kolektiv firmy Ing. Josef Zapletal - Zahrady Zapletal se, už od svého založení v roce 1992, vždy snaží o kvalitní výsledek od projektů až po realizaci a následnou údržbu zahrad, parků a okrasných ploch ve státní i soukromé sféře. Jsme také dlouholetými členy Svazu zakládání a údržby zeleně sdružujícímu realizační zahradnické firmy. Nově jsme též členy odborné sekce Zelené střechy, založené pod SZUZ.