O nás

Sadové úpravy nespočívají jen ve správném výběru vhodných rostlin a důkladné přípravě půdy, ale hlavně ve vhodném uspořádání celého zahradního prostoru. Správně vyřešený zahradní prostor je schopen zlepšovat prostředí pro pobyt jeho uživatelů a může pro ně být vítaným fyzickým a duševním osvěžením. Zahrada, jako základní tvar, ohraničuje prostor od ostatního okolí a stává se rozšířeným obytným místem, které v člověku vyvolává dobrý pocit z návratu k přírodě. Jen dobře vyprojektovaná a kvalitně založená zahrada může splňovat tento úkol. Firma Zahrady - Zapletal se snaží, od svého založení v roce 1992, o kvalitní výsledek od projektů až po realizaci a následnou údržbu zahrad, parků a okrasných ploch ve státní i soukromé sféře. Firma Ing. Josef Zapletal – zahradnické práce zahrnuje všechny činnosti spojené se zahradníckými úpravami od zajištění projektů zahrad přes realizaci až po následnou údržbu. Zakladatel a současný majitel firmy Zahrady - Zapletel Ing. Josef Zapletal využívá dlouholeté praktické zkušenosti v oboru realizace úpravy okrasných ploch, zatravněných ploch a úpravy a udržby zahrad, získané jak během studií na odborné střední a vysoké škole, tak i jako vedoucí sadovnického střediska na školním statku střední zahradnické školy. Firma zaměstnává stálý tým odborných a kvalifikovaných pracovníků s dlouholetou praxí v zahradnickém oboru. Disponuje veškerou mechanizací potřebnou pro sadovnické úpravy malého i velkého rozsahu, úpravy okrasných ploch, zatravněných ploch a úpravy a udržby zahrad.

Ocenění firmy

Ocenění firmy Ocenění firmy

Činnost firmy se soustřeďuje na úpravu a údržbu zeleně

Další činností firmy jsou terénní úpravy, modelace terénu a příprava půdy, výsadba vzrostlých stromů (listnatých i jehličnatých), výsadba keřů, popínavek a trvalek včetně mulčování kůrou, založení trávníků včetně drnovaných, stavbu suchých opěrných zídek včetně osázení rostlinami, protierozní opatření strmých svahů, zhotovení zahradních jezírek a dalších vodních prvků, kompletní dodávku střešních zahrad s osázením vegetací, sečení trávníků, sadové úpravy včetně údržby, výchovný zdravotní a bezpečnostní řez stromů, průklest a zmlazení keřů a řez živých plotů, kácení stromů s odklizením dřevní hmoty, sečení zaplevelených ploch, zajištění projektů pro zhotovení sadových úprav, návrhů a realizaci závlahových systémů.